De rigtige kontormøbler gør dig mere konkurrencedygtig

Man kan med fordel optimere virksomhedens pladsforbrug, hvilket ikke blot sparer penge på indkøb af Kontormøbler og leje af kontorer, men det gør ligeledes virksomheden mere konkurrencedygtig. Dette er en filosofi, som bliver dikteret af Space Management Teorien, som dikterer, at alle medarbejdere ikke nødvendigvis har en fast plads på kontoret, men dette forudsætter dog indkøb af de helt rigtige kontormøbler.

Det er ikke blot klassiske kontormøbler som skriveborde, kontorstole og opbevaringsmøbler der er vigtige for at skabe et godt arbejdsmiljø i henhold til Space Management Teorien. Disse er dog stadigvæk vigtige, men det vigtigste er at skabe et kontorfælleskab med de helt rigtige kontormøbler, som alle i virksomheden kan bruge. Det er anslået, at cirka 30% af kontorarealerne på de store danske virksomheder ikke bruges, da mange medarbejdere er i møde, på ferie, på kundebesøg, på kursus eller fraværende af en anden årsag i løbet af arbejdsdagen. Teorien er derfor, at man kan gøre sin virksomhed mere konkurrencedygtig, da man kan spare mange penge på ubrugte kontorarealer – som man kan sælge fra eller udleje -, ved at købe kontormøbler og skabe et fælles arbejdskontor, hvor man deles om pladsen.

Det handler dog ikke blot om at spare på antallet af klassiske kontormøbler, det er ligeledes vigtigt at finde alternative arbejdspladser, som kan tages i brug de dage, hvor alle medarbejderne er på kontoret. Man skal derfor sørge for at skabe alternative arbejdsarealer med tilsvarende alternative kontormøbler. Man kan for eksempel gøre dette ved at indrette arealer, hvor medarbejdere kan sidde omkring runde borde, med ergonomiske kontorstole, som skaber det perfekte arbejdsareal hvis man har projekter, som man skal arbejde sammen om i fællesskab. Disse alternative arbejdsarealer kan ligeledes bruges i forbindelse med pauser, åbne møder og signalerer ligeledes over for kunder, der kommer på besøg i virksomheden, at man er en nytænkende virksomhed, som ikke er bange for at prøve nye alternativer for at øge arbejdsglæden og optimere ens konkurrenceevne.

Når man optimerer kontorarealerne på denne måde, er det ligeledes vigtigt at indtænke hvordan, man skal have de optimale opbevaringsløsninger til vigtige papirer. Eftersom hele virksomhedens kontorareal er et open-source delekontorpladser i henhold til Space Management, kan man med stor fordel indrette et decideret opbevaringsareal, hvor medarbejderne har deres egne personlige arbejdspapirer. buying a website domain . For mange virksomheder er dette dog ikke et problem, da mange vælger at uploade deres arbejdsfiler i ‘Skyen’, og mange arbejdspapirer er derfor i mange tilfælde tilgængelige via online servere.

Hele denne omvæltning, eller mindre revolution, af arbejdspladsen kræver dog, at man køber de helt rigtige kontormøbler. En stor fordel er, at man kan købe dyrere kontormøbler som dyre hæve/sænke borde, som individuelt kan reguleres de enkelte medarbejdere, samt købe ergonomiske kontorstole. På denne måde sparer man på kontorarealerne, øger virksomhedens konkurrenceevne samt forbedrer medarbejdernes arbejdsglæde og det generelle arbejdsmiljø på kontoret, da man aktivt kan prioritere kontormøbler af den bedste kvalitet.