glad familie

Kurs 100’s betydning for realkreditlån

Når man skal låne penge til en ny bolig, er det typisk billigst at gøre det hos et realkreditinstitut. Her er det som regel muligt at låne 80% af den boligs værdi, som man ønsker at købe. Det resterende beløb til udbetalingen skal man gerne selv have sparet op på forhånd, så man har lidt kapital at skyde i lånet selv.

Hvordan fungerer lånet?

Lånet fungerer derfor således, at realkreditinstituttet udsteder nogle obligationer, som det sælger på fondsbørsen. Kursen på obligationer bliver derfor afgjort af udbud og efterspørgsel ligesom på så mange andre markeder. De penge, der tjenes på de udstedte obligationer, får du så til at betale sælgeren af det hus, du ønsker at købe. Forretningen består så i, at du betaler afdrag på lånet samt renter til dem, der har købt obligationerne. Derudover skal du betale et bidrag deraf til realkreditinstitutterne. Realkreditinstituttets (eller bankens) opgave er altså at etablere kontakt mellem låntageren og investoren, som udlåner penge ved hjælp af obligationshandel.

Kursens betydning

kursen er lig med hvad én obligation koster på et bestemt tidspunkt. Eftersom kursen er bestemt af udbud og efterspørgsel, svinger den naturligvis alt afhængig af markedet. For at få det mest fordelagtige lån, handler det for låntager om at opnå en kurs, der er tættest muligt på 100. Det fungerer nemlig sådan, at hvis kursen er 95, får låntageren kun 95 kroner for hver 100 kroner, han ønsker at låne. Hvis han så skal låne 1000000 til en ny bolig, vil han kun få 950000 udbetalt. Han vil derfor blive nødt til at låne mere, end han egentlig behøver, fordi han ikke får så meget for sine penge på grund af den lave kurs. Omvendt kan det så også lade sig gøre, at kursen kommer over 100, og at låntager derved tjener penge på det optagede lån. Det er imidlertid højst ufordelagtigt for investorerne, og det sker sjældent, at kursen overstiger 100, uden at den serie af obligationer bliver lukket. Når den serie så bliver lukket, bliver der åbnet for en ny serie. Den vil så have en lavere kurs igen (under 100), så det kan betale sig for investorerne), og samtidig vil renten her så være lavere. Investorernes indtjening på renten vil her være lavere, og derfor kan kursen tillade sig at være lavere, så investorerne tjener deres penge på den. Her kan investorerne igen risikere, at renten fortsat falder, hvilket betyder, at kursen vil stige. Når kursen er kommet over 100 i den serie gentages proceduren, og serien lukkes, hvorefter en ny serie oprettes. Så har folk fortsat mulighed for at finansiere deres boliglån.

Pointen er altså, at det er mest fordelagtigt for låntageren at låne penge, når kursen er tættest muligt på 100. Derved får han altså mest ud af sine penge. Samtidig anbefaler mange banker og realkreditinstitutter, at man som låntager følger kurs 95 reglen. Det betyder, at man ikke optager et fastforrentet lån ved en kurs under 95, da det simpelthen ikke kan svare sig.

Ønskes der yderligere informationer om realkreditlån, anbefales det at man kigger på realkreditinstitutternes hjemmeside eller følger profilen her for at blive klogere på emnet.